Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-28

Modell för öppen innovation i en kommunal serviceförvaltning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Serviceförvaltningen i Mölndals stad har som uppgift att svara för vissa av stadens stödfunktioner, både strategiskt och operativt. Övriga förvaltningar ska kunna renodla sina kärnverksamheter. Tillsammans ska vi uppnå kostnadseffektivare verksamhet genom ett enhetligt arbetssätt och bättre resursutnyttjande.

Serviceförvaltningen har cirka 350 anställda och svarar för stadens byggnationer inom skola, förskola, idrottsanläggningar samt fastighetsförvaltning, verksamhetsvaktmästeri, lokalvård, måltidsproduktion, post & bud, transporter, bilpool, biluthyrning, IT och telefoni.

Examensarbetet: Uppgiften består av att ta fram en modell för hur öppen innovation kan se ut i vår serviceorganisation, i en kommunal verksamhet. Hur gör andra organisationer? Hur kan vi ta in kunder, leverantörer och andra företag i innovationsprocessen? Hur kan processen för att ta hand om idéerna se ut? Hur får vi med oss övriga förvaltningar/kunder i utvecklingsarbetet?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.