Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-01

Examensarbete: Tillämpa Lean accounting inom Saab Aeronautics

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab Aeronautics har sedan några år börjat tillämpa lean som metod för att jobba med effektivisering.

Syftet med ex-jobbet är att utreda tillämpningen av Lean accounting inom Saab Aeronautics avseende vilka positiva effekter det skulle ge affärsenheten samt vad som skulle behöva förändras för att verka enligt Lean accounting.

Tänkta moment för genomförande:
• Använda aktuell forskning runt Lean accounting för att redogöra för vad affärsenheten har att vinna på att tillämpa metoden, samt hur en tillämpning inom Aeronautics skulle se ut.
• Utvärdera nuvarande arbetssätt för att klargöra var vi idag står i förhållande till Lean accounting. Vart överrensstämmer det och var motverkas det?

Det är viktigt att ekonomiavdelningen och övriga verksamhetens ekonomistyrning (som utförs inom produktområdena och inom Aero Operations) knyts samman till en helhet i utredningsarbetet, därför kommer handledare från både Ekonomiavdelningen och Aero Operations Management Office att vara involverade i ex-jobbet.

Målet för ex-jobbet är en analys av vad en full implementering av Lean accounting skulle innebära för Saab Aeronautics med en tillhörande rekommendation, samt en tidsatt plan för genomförande i enligt med rekommendationen.

Vi ser gärna att ex-jobbet genomförs av två studenter, gärna med start så snart som möjligt.

Kontaktpersoner
Linnéa Svensson, 013-181495, [email protected]
Patrick Henriksson, 013-182989, [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.