Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-01

Automatisk nivåreglering av strålkastare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
På gruppen Air & Visibility utvecklas styrsystem för exteriör belysning, detta system ansvarar bland annat för styrning av strålkastarna. Beroende på vilken last ett fordon har måste strålkastarna regleras till lämplig nivå för att inte blända medtrafikanter. För exempelvis gasurladdningslyktor finns även lagkrav på att denna reglering ska ske automatiskt.

Mål
En förbättrad funktion för automatisk nivåjustering av lyktorna ska utvecklas. Målet med examensarbetet är att utreda vilken som är den bästa lösningen för automatisk nivåreglering av strålkastarna för tunga fordon. Lösningen ska kunna användas på alla Scanias fordonskonfigurationer.

Uppdragsbeskrivning
Redan idag finns lösningar för att reglera strålkastarna automatiskt. Uppgiften blir att utreda vilka lösningar för automatisk nivåreglering av strålkastarna som finns på marknaden idag, vilka typer av sensorer kan användas och vilka är för- och nackdelarna med olika lösningar?

Undersöka hur existerande system och sensorer på Scanias lastbilar och bussar kan användas för att realisera en förbättrad funktion.

Slutligen ska en prototyplösning implementeras.

Examensarbetet kommer kräva god analytisk förmåga och innehålla gränssnitt mot hårdvara, elektronik, mjukvara och fordonsdynamik vilket gör det till ett spännande arbete med både djup och bredd.

Utbildning/linje/inriktning
Utbildning, linje eller inriktning: Civilingenjör från D, E, I, F, M, T, Y eller liknande
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: 2012
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Handledare: Achraf Dirhoussi, tel 08 553 50420, [email protected]
Gruppchef: Daniel Aslan, tel 08 553 89919, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected], märkt med ”FU12-12”.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2012-04-01


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.