Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-06

Larmhantering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom FK IT fångas larm och felsituationer upp från system och applikationer via övervakningsverktyg. Dessa larm används sedan som grund för att generera incidenttickets i ärendesystem. Incidenter löses sedan utifrån etablerad ITIL process för Incidenthantering. Ett behov finns för att standardisera och kategorisera larm i syfte att skapa enhetlighet i larmhanteringen. Utifrån larminformation tydlighet skapas i fortsatt incidenthantering.

Målet med detta uppdrag är att utifrån dagens larmhantering inom FK IT skapa en förbättrad modell för kategorisering och klassificering av larm inom FK IT. Arbete skall även omfatta att ta fram och föreslå standards och riktlinjer för systemutvecklingen i hur felmeddelande och larm utformas, klassificeras och kategoriseras. Detta för att rätt information erhålls via övervakningsverktygen vid felsituationer och störningar i egenutvecklade applikationer.

Uppdragsbeskrivning
Nuläges analys av verktyg och metoder för larmhantering och övervakning inom FK IT
Nuläges analys av riktlinjer och metoder för felmeddelanden och larm inom systemutveckling hos FK IT
Analys och framtagande av förslag på ny modell och riktlinjer för larmhantering inom FK IT

Förmodad omfattning på examensarbetet:
En till två personer under 20 veckor

Möjlig disposition:
6 veckor research i FK:s metoder och verktyg för larmhantering inom IT produktionen
4 veckor research i FK:s riktlinjer och metoder för felmeddelande och larmhantering inom systemutveckling.
3 veckor analys
4 veckors design av förslag på modell för larmhantering
3 veckor skrivande

Examensarbetet kommer att genomföras inom ITPA, Applikationsdrift.
Beroenden kommer att finnas till andra driftsgrupperingar inom IT Produktion.
Handledare: Dan Solli [email protected] 010-1128345


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.