Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-27

Underhållssystem för järnvägsfordon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utveckla tillsammans med tekniker ett underhållssystem enligt givna underhållsintervall och regler per individ.
Skapa en databas där varje individ (lok/vagn) skall kunna följas/inrapporteras avseende serienummer på dess delar och underhållsintervall etc.
Kunna ta fram statistik och rapporter per individ och ägare.
Skall ha ett webb gränssnitt mot användaren.
Stor möjlighet till extra arbete och sommarjobb/anställning för rätt person.
Fordonsdatasystemet ger dig stöd för ditt trafiksäkerhetsarbete och hjälper dig att effektivisera och styra underhållsarbetet för dina fordon.

Systemet är ett underhållsystem som hanterar information
om järnvägsfordon och komponenter. Systemet kan ta emot information löpande från respektive operatörs trafiksystem och ger dig stöd för:

•planering, styrning och optimering av underhållsarbete
•spårbarhet av utfört underhåll
•uppföljning av skador
•prognoser och trender.
•anpassa underhåll till specifika litteraserier eller enskilda objekt.
•följa upp fel på fordon via en skaderapportering som är baserad på skadekoder.
•få detaljerad information om enskilda komponenter, till exempel i vilket fordon en komponent är monterad.
•se om fordon fått det trafiksäkerhetsmässiga underhåll som angivits.
•se fordons och komponenters underhållshistorik.
•få överblick över ett fordonsbestånd för att kunna planera anskaffning, underhåll och skrotning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.