Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-04-14

Animerad film om biogasprocessen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Kommun/myndighet
Ort: Skövde

Företag: Skaraborgs kommunalförbund
Förbundet skall tillvarata de 15 medlemskommunernas intressen med målet att stärka Skaraborg, verka för effektivt resursutnyttjande och samordna insatser inom tillväxt- och utvecklingsfrågor samt verksamhetsstöd och intressebevakning. Ett av förbundets arbetsområden är affärsdriven miljöutveckling och målet för detta arbete är att genom satsningar på de gröna näringarna och omställningen av energisystemet skapa nya jobb och ökad konkurrenskraft i Skaraborg. Primärt fokus är utveckling av biogas inom lantbruk och kommun, med målet att producera fordonsbränsle, samt utbyggnad av vindkraft.

Uppgift:
Biogas har många miljöfördelar vid jämförelse med andra energibärare men för att dessa fördelar skall bli kända för en större publik vill Skaraborgs kommunalförbund ha hjälp mer att ta fram en pedagogisk och användbar animerad film om hur processen för biogasframställning går till. Filmen skall visa biogasprocessen från substrat till färdig gas och den skall vara cirka 3-5 minuter lång. Skaraborg kommunalförbund kommer att använda filmen i utbildningar och informationssyfte och den kommer att visas upp i samband med mässor, politiska församlingar och för allmänheten för att öka kunskapen kring biogas och dess miljöfördelar. Dessutom kommer filmen att finnas tillgänglig på två hemsidor, www.skaraborg.se samt www.greenregion.eu.

Tillgång till relevant programvara bör finnas att tillgå på skolan men om något krävs utöver, i form av licenser för program och liknande, kan detta diskuteras med uppdragsgivaren.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.