Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-11

Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats:
Saab Aerotech, en affärsenhet inom Saab-koncernen, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln
Din roll:
Vill du hjälpa oss att ta ytterligare steg i vårt strategiska kommunikationsarbete?
På Saab tar vi kommunikation på allvar. Vi har under några års tid arbetat målmedvetet med att stärka vårt kommunikativa ledarskap på både strategisk och operativ nivå. Process och arbetssätt inkluderar en mängd olika aktiviteter och åtgärder och bottnar i en ledningsfilosofi baserad på övertygelsen att en genomtänkt och ärlig kommunikation och dialog om våra utmaningar och möjligheter, var vi står och var vi ska, är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en organisation.
Vi står nu inför nästa steg i processen. Men innan vi tar ytterligare kliv vill vi få en utomstående genomlysning och utvärdering av vad som fungerat bra respektive behöver utvecklas ytterligare. Vi tror att detta är ett lämpligt arbete för ett examensarbete/uppsats för dig som studerar information/kommunikationsvetenskap.
Dina kvalifikationer:
Du är i slutet av informations/kommunikationsvetenskapliga studier på universitetsnivå, kanske med inriktning mot organisationskommunikation, och är nyfiken på att testa teorierna i förhållande till praktisk handling. Som person är du kommunikativ (förstås!), nyfiken och öppen och vill bidra till företagets fortsatta framgång, har förmåga att kritiskt granska och analysera samt komma med konstruktiva förslag.
Arbetet kommer att innebära en hel del kontakter och resor inom företaget, och då vi är geografiskt spridda kan lokaliseringsort diskuteras.
Att arbeta på Saab:
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 800 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.