Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-06-30

Marknadsundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ekocentrum förvaltar Sveriges största permanenta miljöutställning samt erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade oberoende miljöutbildningar. Ett unikt erbjudande är de vandrande föreläsningarna i miljöutställning vilka ger en inblick i miljöfrågornas komplexitet.

Ekocentrum har ett uppdrag från de fyra miljöorganisationer (Centrum för Ekologisk teknik, Fältbiologerna Västsvenska, Miljöförbundet Jordens Vänner och Studiefrämjandet) som stiftade Ekocentrum att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Verksamhet består av allt ifrån utbildningar för näringsliv, kommunala förvaltningar och lärare till besök av internationella delegationer och vandrande föreläsningar för studerande. Konferenser, seminarier och workshops har också blivit ett vanligare inslag i Ekocentrums verksamhet. Från att till stor del ha varit beroende av ideell arbetskraft, kan Ekocentrum idag visa positiva bokslutssiffror. Stiftelsen har fått miljöarbetet att bli hållbart - även ekonomiskt.

Idag erbjuder Ekocentrum grundläggande miljöutbildningar samt fördjupningsinriktningar inom en rad områden: avfall och källsortering, mat och klimat, transport och EcoDriving, eleffektivitet, hållbart ledningsarbete, inköp och upphandling m.m. Den grundläggande miljöutbildningen är riktad till små och medelstora företag och omfattar en halvdag (4 timmar) och är lämplig som en första miljöutbildning för verksamheter som arbetar med miljödiplomering, ISO 14001 eller annat miljöledningssystem. Möjlighet finns att boka enstaka personer till öppna utbildningsdatum eller att boka ett eller flera egna utbildningstillfällen.

Då omvärlden och därmed marknaden förändras samtidigt som kunderna ställer nya krav vill nu Ekocentrum ha hjälp med en marknadsundersökning för att klargöra vilken form av grundläggande miljöutbildning som företagen efterfrågar. Är det halvdagsutbildningar, upprepade kortare föreläsningstillfällen eller webbaserade utbildningar som företagen efterfrågar? Ska utbildningarna ske dagtid eller kvällstid? Hur passar miljöutbildningen in i företagens vardag? Vad är företagen beredda att betala för en grundläggande miljöutbildning? Varierar betalningsviljan beroende på vilken form av utbildning man efterfrågar?

Marknadsundersökningen bör dels utgöras av en större enkätundersökning dels av ett mindre antal djupintervjuer. Ekocentrum bistår med kontaktuppgifter till respondenterna. Resultaten från enkätundersökningen samt djupintervjuerna ska sedan sammanställas, analyseras och slutsatser ska dras för att kunna ge Ekocentrum rekommendationer för deras framtida verksamhet.

Projektet avgränsas i samråd med studenten, handledaren på Ekocentrum samt handledaren från skolan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.