Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-07

Lärarnas uppfattning om analysarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi önskar få undersökt hur lärarnas kunskaper ser ut kring analysarbete. På vilket sätt och med vilka verktyg analyserar lärarna resultat t.ex. nationella prov.

Enhet Floby består av Odensbergsskolan F-6, Floby skola F-9, förskolorna Kråketorp i Odensberg och Mandelblomman i Floby samt fritidshem i både Odensberg och Floby. Enheten är 1-2 parallellig på hela enheten. Enheten leds av rektor Jtvå bitr. rektorer. Enheten har ett elevvårdsteam bestående av skolledningen samt specialpedagog , skolsköterska skolkurator. Under läsåret har enheten haft ca 700 barn och elever inskrivna samt 89 personal.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.