Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-10

Webbaserat system för distansbehandling av smärta

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Efterfrågas:
En eller två studenter som läst programmering i stor utsträckning, med kunskap inom avancerad webbprogrammering, databaser, etc. Erfarenhet av interaktionsprogrammering, interaktionsdesign och användbarhet är ett plus, helst i webbmiljö.

Uppdrag:
Implementera ett webbaserat system för distansbaserad behandling av långvarig smärta. Som utgångspunkt finns en omfattande HiFi-prototyp som utvecklats i ett tidigare universitetsprojekt. Prototypen demonstrerar funktionaliteten och den grafiska designen i detalj. En manual med kravspecifikation finns också att tillgå.

Det implementerade programmet ska självklart fungera i Smärt och rehabenhetens datormiljö, och vara kompatibelt med dagens webbläsare (IE, Firefox, Chrome, Safari, etc) på olika plattformar (Linux, Windows, Mac, etc). Då systemet kommer att tas i bruk efter exjobbets avslutande är det av stor vikt att det är stabilt och väl testat. Önskvärt är att systemet kan bli klart under höstterminen 2009 senast vårterminen 2010.

Uppdragsgivare:
Smärt och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping
Kontaktperson: Nina Bendelin, [email protected]

Kontaktperson på Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet:
Johan Åberg, [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.