Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-20

Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Göteborg

Syfte
Skapa rekommendationslista till åkerier som ska köpa in ISA-system.

Bakgrund
Marknaden för ISA-system växer i Sverige och det saknas idag ett certifierings-/kvalitetsbedömningssystem för ISA-system som tar hänsyn till teknisk prestanda, användarvänlighet, ekonomi, service/support.

Arbetets innehåll
Utvärdera utvalda ISA-system enligt framtagen modell för att få fram en färdig bedömnings/utvärderingsmodell som kan användas vid framtida utvärderingar av ISA-system inkl förslag på prioritering av kriterier.

Metod
Studier av nya ISA-system i verklig drift.

Kontaktperson
Ingegerd Prans
Tfn: 0243-750 52
E-post: [email protected]

VÄGVERKET
Huvudkontoret
781 87 Borlänge

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.