Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-21

Att hitta kommunikationsvägar/marknadskanaler som gör att kunden hittar oss som företag.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget åtgärdar och förebygger problem (korrision m.m.)i tekniska vätskesystem (rörledningar m.m.) för värme o kyla. 10 års erfarenhet visar att kunden inte är intresserad av förebyggande åtgärder utan åtgärdar när problemet uppstår (läckage .m.m). Utmaningen ligger alltså i att företaget skall hitta kunden eller kunden hittar företaget i den stund problemet är akut. Företaget vill att några kreativa studenter gör en analys av hur man skall agera för att få kontakt med kunden vid dessa tillfällen.

Företaget arbetar med utrustning för att ta prover och lösa de problem som finns gällande korrision värme och kylsystem.Säljer utrustning för avgasning av systemvätskor Elektromagnetiskt magnetitavskiljning förhindrar invändig korrosion minskat slitage i ventiler och pumpar Arbetar med alla branscher där det finns tekniska vattensystem och erbjuder: Kontrollmätningar, Riskfaktor- och nulägesstatus, Förslag till åtgärdsprogram, Åtgärder och återkommande kontroll, Behovsanpassade seminarier/utbildningar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.