Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-21

Att vidareutveckla en utrustning som används för avgasning och filtrering av rörledningssystem.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget har en produkt som varit i drift i antal år och fungerar tillfredställande. Man behöver för att konkurrera på nya marknader vidareutveckla utrustningen så man får lägre materialkostnader och en enklare/snabbare montage av produkterna. Man vill också att den skall vara användarvänligare och med en attraktivare design. Företaget vill att några kreativa studenter med ingejörskunskaper och designintresse gör en analys och ger företaget förslg på förbättringar.
Företaget arrbetar med utrustning för att ta prover och lösa de problem som finns gällande korrision värme och kylsystem.Säljer utrustning för avgasning av systemvätskor Elektromagnetiskt magnetitavskiljning förhindrar invändig korrosion minskat slitage i ventiler och pumpar Arbetar med alla branscher där det finns tekniska vattensystem och erbjuder: Kontrollmätningar, Riskfaktor- och nulägesstatus, Förslag till åtgärdsprogram, Åtgärder och återkommande kontroll, Behovsanpassade seminarier/utbildningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.