Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-21

Bildbank/Data

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte:
Företaget har en produkt, ImageVault, som används för att lagra och organisera bilder och filer på en central server. Informationen finns idag tillgänglig via ett webbgränssnitt t.ex. i form av ett intranät. Vi vill utöka möjligheterna att komma åt det lagrade materialet så att man kan utnyttja filerna även då man inte jobbar med webbklienten. På detta sätt kan vi bredda användningsområdet för produkten och erbjuda ett mer komplett koncept för lagring och bildbehandling

Mål:
Att ta fram en komplett lösning för att komma åt den centrala bildbanken via Microsoft Office och med utforskaren.

Projektbeskrivning:
Vi har påbörjat en prototyp där vi har identifiera en del möjliga lösningar men också stött på en del problem.
Uppgiften består i att undersöka vilka olika lösningar som kan vara aktuella samt att lösa de problem som är identifierade. I uppgiften ingår också att implementera den framtagna lösningen.
Då vi uteslutande jobbar med Microsoft produkter är det önskvärt med kunskaper i t.ex. .Net, C#, ASP.NET, Ajax, Web Service, Silverlight och SQL.
Företaget ser gärna att några studenter genomför projekt/exjobb hos företaget och diskuterar gärna upplägg och avgränsningar i projektet.

Företagsbeskrivning:
Företaget är ett personalägt IT-konsultföretag med ett tydligt fokus på Microsoftrelaterad systemutveckling. Företaget utvecklar, anpassar och säljer affärskritiska IT-stöd till framförallt traditionell industri och offentlig sektor. I våra utvecklingsuppdrag arbetar vi med marknadsledande standardprodukter som anpassas efter kundens behov.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.