Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-07

Undersök kommunikationsvägarna inom den sociala sektorn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hassela Göteborg är ett privat företag som jobbar mot den sociala sektorn. Ett av våra verksamhetsområden är Entré jobbcoachning (www.entrejobb.se). När det gäller jobbcoachning är vi upphandlade och har idag ramavtal med Göteborg stad, Mölndals stad och kommunerna Härryda, Partille och Lerum. De som köper våra tjänster är socialsekreterare runt om i Göteborg och kranskommunerna.

Trots att vi är upphandlade och har ramavtal känner inte alla potentiella ”kunder” till vilka vi är och hur vi jobbar. Många säger sig dessutom inte kunna anlita oss på grund av besparingar i stadsdelarna. Därför vill vi ha hjälp med att besvara frågor som:
- Hur når vi ut till den sociala sektorn i Göteborg?
- Hur ser beslutsvägarna ut?
- Förslag på hur vi kan nå ut med vårt budskap och påverka?
- Hur kan vi nischa in oss för att ta marknadsandelar? (Med utgångspunkt i konkurrentanalys)

Om Hassela Göteborg:
Hassela Göteborg är en professionell organisation med över tjugo års erfarenhet av socialt arbete. Vi har genom åren arbetat inom olika områden, men vårt mål har alltid varit detsamma: att förhindra att människor slås ut och fånga upp de som redan har hamnat vid sidan av.

Idag har vi två verksamhetsområden som båda ska fungera som vägvisare tillbaka till ett fungerande liv: kvalificerad boendeträning Bostöd och jobbcoachningprogrammet Entré.

Läs mer på www.hasselagoteborg.se.

Ämnen:
Media- och kommunikationsvetenskap
Marknadsföring

Syfte:
1. Att identifiera kommunikationsvägar inom den sociala sektorn i Göteborg.
2. Föreslå lämpliga kommunikationsvägar och budskap för Entré jobbcoachning (som är en del av Hassela Göteborg).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.