Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-07

Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetets inriktning är produktutveckling av en energitjänst som visualiserar företags energiförbrukning på ett innovativt sätt för de anställda.

Sverige är det land inom EU som använder mest el per invånare. Energieffektivisering är därför en viktig del för att vi ska nå de uppsatta målen och minska klimatpåverkan. Enligt Louise Trygg, vid Linköpings universitet, finns det stora möjligheter att minska elanvändningen och flertalet åtgärder behöver inte medföra några investeringar alls. En genomgång av mer än 30 industrier i Ulricehamn, Oskarshamn och Örnsköldsvik har visat på en effektiviseringspotential av elförbrukningen med ca 60 %.

Idag finns det inga riktigt bra, enkla hjälpmedel som hjälper de anställda på företag att öka sin förståelse för energiförbrukningen och dess koppling till miljö. Det är också svårt att åstadkomma varaktiga förändringar i beteende och vanor när effekten av den eventuella förändringen återkopplas med en lång tidmässig fördröjning. Energibolagen har börjat intressera sig för tjänster inom detta område riktade till företag i och med utbyggnaden av de fjärravlästa elmätarna. Det finns idag tjänster som kan visa företagens energiförbrukning ned på timnivå i form av stapeldiagram eller enbart med siffror. Det som nu efterfrågas är hur dessa värden kan åskådliggöras på ett enkelt och lättförståeligt sätt för företagens anställda, så att de motiveras att hjälpa till i processen att energieffektivisera företagen. Interactive Institute har i ett flertal av sina forskningsprojekt utvecklat olika verktyg för att öka förståelsen av energiförbrukningen och studerat hur dessa verktyg påverkar brukarnas beteende. I det här projektet vill vi att en eller flera studenter utvecklar en prototyp som hjälper företagen och deras anställda att bli mer energimedvetna genom att visualisera företagets energiförbrukning på ett innovativt sätt.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms efter överenskommelse mellan Interactive Institute och studenten/studenterna.

Interactive Institute är ett forskningsinstitut där IT, design och konst kombineras för att skapa banbrytande resultat. Vi finns över hela Sverige från Piteå i norr till Göteborg i söder och arbetar både med lokala och globala aktörer. Våra forskningsresultat påverkar alla delar av samhället; näringsliv, politik och allmänhet – och därigenom människors
dagliga liv. Ämnesområdena sträcker sig från spel, ljud, energi och interaktiv film till ungdomskultur och lärande. I Eskilstuna, på studion Energy Design, är forskningsinriktningen energi och hållbar utveckling.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.