Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-07

SOLENERGI MÄTTEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ARBETA MED AVANCERAD MÄTUTRUSTNING FÖR ATT KARAKTÄRISERA OCH UTVECKLA KONCENTRERANDE SOLFÅNGARE

BAKGRUND
Absolicon Solar Concentrator AB arbetar tillsammans med Lumicum laboratoriet i Härnösand med att utveckla ett unikt koncept som generar både el och värme från solen. Produkten X10 fokuserar solstrålningen med ett paraboliskt tråg på smala, högeffektiva solceller som vattenkyls. Läs om oss på www.absolicon.se

Solenergibranschen är i snabb tillväxt, och solceller för att generera elström som matas in på elnätet täcker redan 2% av elförsörjningen i Bayern. Där är det bönder som monterat solceller på sina ladugårdar och åkrar och sedan säljer elen på elnätet.

Vi tror att X10 kan komma att revolutionera kombinerad produktion av el och värme, så kallad PV/Thermal. Vi deltar i ett internationellt forskningsprojekt där resultaten skall redovisas och vi deltar också på internationella mässor och konferenser. Läs mer på www.pvt.org

Vi söker en initiativrik och ambitiös student som vill bo i Härnösand under någon månad och experimentera med oss. Arbetet kommer att resultera i goda kunskaper om mekanismerna i solenergisystem med solceller och solvärme i kombination, kunskaper som få i Sverige idag besitter.

TEKNISK UTMANING
Solar8 består av en parabolisk reflektor som fokuserar solljuset mot en aluminiumprofil laminerad med solceller placerad i fokallinjen. Aluminiumprofilen kyls från insidan av en flytande värmebärare.

En koncentrerande solfångares värmeutbyte bestäms i stor utsträckning av receiverns värmeförluster som består av tre komponenter: konduktion (ledning), konvektion (strömning) och strålning. Det finns även andra produkter med liknande utformning som skall mätas upp.

PROJEKTETS UTFORMNING
Syftet med detta projekt är att studenten tillsammans med Absolicon och Lumicum laboratoriet skall bestämma egenskaperna hos flera olika solenergisystem och föreslå förbättringar. Till sitt förfogande har studenten ett modernt solenergilaboratorium med mätutrustning.

MÅLSÄTTNING
Vi hoppas från projektet få viktig information om hur vi skall kunna förbättra produkterna. Dessutom är målsättningen att arbetat skall kunna publiceras på världens största solenergikonferens, 25:th PVSEC i Valencia hösten 2010.

LÄS MER OM HUR VI ARBETAR MED EXJOBB PÅ
http://www.lumicum.se/student_thesis_eng.php

ÖNSKADE KVALIFIKATIONER
Till detta projekt söker vi en student som läser sista året på något av civilingenjörsprogrammen. Önskade egenskaper; självständig, noggrann och förmåga att lösa praktiska problem med enkla medel.

Välkommen till vårt team!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.