Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-17

Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Octapharma är ett framgångsrikt läkemedelsföretag med forsknings- och utvecklingsverksamhet samt produktion i Sverige och i ett flertal andra länder. Huvudkontoret finns i Schweiz. Vi är specialiserade på plasmafraktionering och utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel inom områdena koagulations-störningar, immunologiska sjukdomar och intensivvård. I Sverige, på Kungsholmen i Stockholm, är vi 600 medarbetare, varav ca 50 arbetar med utveckling av rekombinanta proteinläkemedel inom avdelningen Biopharmaceuticals. Utvecklingsarbetet omfattar småskalig cellodling, odling i pilotskala, proteinrening, formuleringsutveckling, analysverksamhet och proteinkaraktärisering.

BESKRIVNING
Till gruppen för proteinkaraktärisering söker vi nu en student som vill göra sitt 30 hp examensarbete med inriktning mot bioanalytisk metodutveckling. Gruppen arbetar främst med analys och karaktärisering av rekombinanta proteinläkemedel.

Syftet med examensarbetet är att utveckla och optimera en metod för studier av post-translationella modifieringar hos en av våra läkemedelskandidater. Du kommer att arbeta med enzymatisk digerering i kombination med vätskekromatografi och masspektrometri (LC-MS). Du kommer att ta fram en peptidmap och utgående från den lokalisera modifieringar samt närmre karaktärisera valda regioner av proteinet. I arbetet ingår optimering av experimentella parametrar samt datautvärdering.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har läst civilingenjörs-, masters eller naturvetarprogram med inriktning mot bioteknik, biokemi eller analytisk kemi. Vi tror att du är noggrann och praktisk i det laborativa arbetet och tycker om att arbeta självständigt. Datautvärdering kommer att utgöra en stor del av projektet och det är därför viktigt att du har god analytisk förmåga och är intresserad av att lära dig avancerade analysprogram.

ÄR DU INTRESSERAD?
Vill du veta mer, kontakta Margareta Ramström Jonsson, tel 08-5664 3153 eller e-post: [email protected] För att söka examensarbetet går du in på vår hemsida, www.octapharma.se, fyller i formuläret och bifogar din ansökan innehållande ett personligt brev, CV samt dina utbildningsmeriter.

Planerad start för projektet är vid vårterminens början. Ansökningarna kommer att behandlas löpande.


Välkommen med din ansökan!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.