Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-23

Miljöutredning för Kynningsrud

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kynningsrud i Uddevalla är ett företag med ca 50 anställda. Man producerar och monterar kompletta betongstommar för såväl bostadsmarknaden som industri-, handels- och idrottsanläggningar. Företaget är i ett mycket expansivt skede då man avser att öka produktionen väsentligt.

Uppgift:
Företagets planerade expansion medför högre krav på sättet att hantera den allt högre miljöbelastningen som en ökad verksamhet innebär. Därför behöver man hjälp i sitt
arbete att utveckla sig inom miljöområdet och förbereda för en framtida miljöcertifiering.

Projektet innebär att göra en miljöutredning för att ge företaget en nulägesbeskrivning av sin miljöpåverkan. I projektet kan även ingå att formulera en miljöpolicy för företaget.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.