Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-24

Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Produktivitetsutvecklingen i skogen har under en lång period varit närmast fantastisk. Under senare år visar emellertid Skogforsk att det ser ut som att den har avstannat. Som en följd av detta och för att effektivt kunna tillgodose marknadens ökade efterfrågan på bioenergisortiment har intresset för flerträdshanterande aggregat återuppväckts i skogs-Sverige, och Stora Enso Skog har nu aggregaten i en rad maskingrupper. När ny teknik införs uppstår en mängd följdfrågor, specifikt är vi intresserade av att studera med vilken precision flerträdshanterande aggregat uppskattar längd, diameter hos enskilda träd samt stamantal, jämfört med konventionella aggregat. Med hjälp av dessa faktorer beräknas medelstamsvolymen, som är en av de viktigaste prisgrundande faktorerna vid upphandling av entreprenadtjänster.

Syftet med examensarbetet är att beskriva faktorer som påverkar mätningen samt undersöka hur man kan förbättra mätprecision av medelstammen vid flerträdshantering.

Kvalifikationer
Examensarbetet är lämpligt för studerande vid skoglig högskoleutbildning.

Din profil
Eftersom examensarbetet innebär insamlande av data och att göra konsekvensanalyser är det av vikt att du är strukturerad och har förmåga att själv organisera ditt arbete. Det är en fördel om du är intresserad av skogsteknik och/eller skogshushållning.

Mer information:
Daniel Forsberg
Chef skogsbruk SES
[email protected]
Tel. 01046-77282

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.