Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-04

EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Scania CV AB är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer för industri- och marinanvänding. Med hjälp av Scanias modulariseringsprincip kan företaget erbjuda produkter i väldigt många olika varianter för att kunna möta transportbranchens olika krav på varje lastbil eller buss.
Enterprise Architecure (EA) är ett område eller metod för att beskriva dagens eller framtidens verksamhet ur olika perspektiv (processer, informationssystem, kompetenser) för att kunna styra Scanias verksamhetsutveckling mot företagets övergripande mål och ambitioner. Ett av huvudsyftena med EA är att säkerställa att IT-investeringar är i linje med företagets strategier.
Det kan finnas flera anledningar till att ett företag väljer att anta utmaningen och starta ett framgångsrikt EA program – en är definitivt möjligheten att effektivisera användingen av mjukvaruapplikationer i verksamheten. Att kunna bibehålla en applikationsportfölj som tillför nytta och är tillförlitlig är en kärnfråga, och något som många företag brottas med varje dag. Nya applikationer tillkommer ständigt och regelbundet genom att de köps in eller egenutvecklas – också alltför ofta helt utan kontroll.

Mål: Målet är att utveckla ett koncept och genomföra en utvärdering av applikationsportföljen inom R&D på Scania.

Beskrivning av arbetsmoment: Arbetet kommer att inledas med att kartlägga ämnet för att kunna utveckla ett ramverk för hur en utvärdering bör gå till enligt teorin inom området. Ramverket skall exempelvis specificera vilka typer av analyser som är lämpliga, vilken data som är relevant och hur applikationsportföljen bör visualiseras.
För att validera ramverket skall en undersökning genomföras för att samla in data om applikationer som används inom R&D.

Utbildningsnivå: Civilingenjör eller motsvarande. Examensarbetet riktar sig till studenter inom datateknik, elektroteknik, IT eller industriell ekonomi. Kunskap in IT Management är meriterande.

Antal studenter: 2 (individuell ansökan)

Start: VT-2010

Omfattning: 30 hp (ca 6 månader)

Kontaktpersoner och handledning:
Michael Thel, UTIP, Manager, 08 553 81694, [email protected]
Fredrik Flodmark, UTIP, Business Architect, 08 553 53104, [email protected]

Ansökan skickas till:
Monica Marklund, Scania, Personal, 151 87 Södertälje, tel 08-553 83045, [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2009-12-11


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.