Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-26

Minskad energi- och vattenförbrukning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund. Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: anna.backlund@almi.se----------------------------------------------------------------------------------------------------

Företaget:

Herrtvätten i Söderhamn har funnits sedan 1947 och har idag en modern kemtvätt och vattentvätt. Kemtvätten ingår i ett slutet system med ett eget reningsverk och där alla restprodukter tas om hand för att skickas vidare för destruktion.

Uppdragsbeskrivning:

Att driva ett tvätteri innebär stora kostnader för el- och vattenförbrukning och där finns stora möjligheter till effektivisering av olika slag. Uppdraget innebär att undersöka hur vatten- och elförbrukningen kan minskas.

Det är framför allt ett par områden man skulle kunna undersöka närmare för att hitta nya lösningar för minskad förbrukning. Ett sådant område är att kartlägga hur ångan idag går ut till maskinerna och med vilken styrka. Kanske finns det möjligheter att hitta mer effektiva vägar och justeringar i trycket. I dag används en ångpanna, som visserligen inte är helt ny, men rörsystemet som transporterar ångan är helt nytt och är så effektiv som det bara kan vara. Den eventuella värmen som läcker ut fungerar som uppvärmning av lokalerna. Beräkningar kan också göras på hur stora besparingarna skulle bli om maskinerna byttes ut mot nya eller om olika justeringar gjordes på de befintliga maskinerna.

Tidigare mätningar av energiförbrukningen visar att den största åtgången är på morgonen när förste person på plats slår igång strömbrytaren, sedan sjunker förbrukningen. Detta är helt onödig då det inte behövs så mycket energi vid den tidpunkten. Här finns också justeringar att göra och hitta alternativa lösningar.

En annan del som arbetet kan fokusera på är en minskad åtgång på vatten. Idag sköljs tvätten ett antal gånger och ofta värms vattnet upp för att sedan tömmas ut igen. Det finns funderingar kring att på olika sätt kunna återanvända vattnet, tillexempel med ackumulatortankar i källaren. Möjligheterna kring detta kan också undersökas för att hitta åtgärder till minskad vattenåtgång.

Utgångspunkten för uppdraget är att göra en kartläggning över el- och vattenförbrukningen i dag för att därifrån hitta nya lösningar för att få ner förbrukningen. Uppdraget ger dig som student stora möjligheter att skapa kreativa lösningar och förslag på problemet.

För mer information om uppdraget kontakta Lennart Hammarsten, tfn 0270-701 75.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.