Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-07

Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I november 2009 startade vi med att erbjuda konstgjort solljus i Ytterby. Vårt solljus är identiskt med den riktiga solen, med undantag av 60% minskad UV-andel samt borttagning av så gott som all skadlig strålning, för att ligga inom ramen för gällande svenska bestämmelser, SSI (Statens Strålskyddsinstitut).

Ett besök i vår solmiljö har bl a visat på följande…

Lindring av stelhet, led- och muskelvärk
Ökad blodcirkulation i hud och muskler samt ökad rörlighet i leder
Ett stärkt immunförsvar
Positiv effekt på nedstämdhet och depression
Positiv effekt på stress och utbrändhet
Kroppen blir loj och hjärnan utvilad och pigg
Man får en energikick och känner välbefinnande
Man känner värmen på djupet i kroppen
Samma gensvar hos alla åldersgrupper

Enligt SBU finns ingen studie gjord som ger stöd för att detta solljus 18000 lux kan ge ett förbättrat stämningsläge vid vinterdepression. Patienterna har upplevt att solljusbehandling som givits på sjukhus och vårdcentraler varit positivt. Nu läggs solljusbehandlinsrummen ned.

Kan solljus i konstgjord form förbättra stämningsläget hos dessa personer? Om så är fallet, är 18000 lux en timme en lagom dos? Hur ofta skall det upprepas under den mörka delen av året?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.