Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-03

Utveckling av formstabila superabsorberande hydrogeler (30 hp)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Polymer Factory söker en student som vill göra sitt examensarbete (30 hp) med inriktning mot hydrogeler för biomedicinsk utrustning. Examensarbetet kommer att utföras hos Polymer Factory på uppdrag av ett företag som utvecklar biomedicinsk utrustning. Syftet med examensarbetet är att utveckla formstabila hydrogeler för användning som kroppsvätskeabsorbenter i analysutrustning. Hydrogelerna kommer bland annat att karakteriseras med avseende på vattenabsorption, våt formstabilitet och konsistens. Arbetet kommer att fokuseras kring syntes/kemisk modifiering av ingående komponenter, hydrogelsformulering och materialkarakterisering. Målsättningen är att du som student kommer att erhålla en gedigen kunskap om hydrogeler och dess användningsområden, samt få tillfälle att förfina dina laborativa och analystekniska färdigheter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.