Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-22

EXAMENSARBETE RÖRANDE HINDERFRÅGOR PÅ OCH RUNT FLYGPLATSER

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 ALLMÄNT
Transportsstyrelsen (nedan kallad TS) är den myndighet i Sverige som utfärdar bestämmelser och föreskrifter betr. den civila luftfarten inom landet. Dessa bestämmelser är grundade på internationella regler och förordningar.
De svenska bestämmelserna för flygplatser heter BCL-F (Bestämmelser Civil Luftfart - Flygplatser)

För att skapa hinderfria utrymmen för luftfartygens rörelser på marken och i luften i samband med start och landning på godkända flygplatser har TS fastställt ett antal hinderytor, som normalt inte får genomträngas. I vissa fall kan dock TS efter särskild prövning medge att ett föremål får genomtränga en hinderyta. (Hinderytorna, se pkt. 6)

Då ett hinder inte kan eller är mycket svårt att inom rimliga kostnader eliminera krävs att flygplatsen söker medgivande från TS för dessa hinder.


2 BAKGRUND
När TS erhåller en ansökan för medgivande av hinder krävs en särskild bedömning av detta hinder innan ett medgivande kan utfärdas. För att kunna ge ett sådant medgivande behöver TS analysera eventuella risker som kan uppstå m a a hindersituationen. I dagsläget har inte TS någon bra metod/underlag för detta.


3 FÖRSLAG
Ovan beskrivna frågeställning utgör underlag för att starta upp ett examensarbete inom riskhantering, riskbedömning inom relevant civilingenjörsutbildning.


4 ÖNSKVÄRT RESULTAT
Examensarbetet resulterar i en modell för att på ett objektivt och vetenskapligt sätt bedöma risker m a p olika hinder inom de hinderytor som omger en flygplats.


5 KONTAKTPERSONER
Chef för sektionen flygplats, Tomas Olsson tel. 011-415 23 22, 0708-19 27 21
Flygplatsinspektör, Roland Burman, tel. 011-415 21 22, 0708-19 22 44


6 BILDER AV HINDERYTOR

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.