Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-14

Reglering av pneumatisk aktuator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Emissionskrav ställer allt högre krav på reglering i moderna motorer. En viktig del är noggrann reglering av gasväxlingen, t.ex. EGR (Exhaust Gas Recirculation).

Scania använder idag pneumatiska aktuatorer för avgasbroms och EGR-spjäll. Dessa regleras med vårt egenutvecklade motorstyrsystem.
För att få hög reglerprestanda på hela gasväxlingsregleringen, är det av största vikt att minimera tidsfördröjningar och responstid i lägesregleringen av ovan nämnda aktuatorer.

Syftet med exjobbet är att analysera hårdvaran vi reglerar, samt ta fram optimerade regulatorer för lägesregleringen.

Uppgifter
- Bygga en modell av aktuatorsystemen i Simulink
- Analysera dagens olika pneumatiska system ur ett reglerperspektiv
- Identifiera och kravställ de parametrar som är av betydelse för reglerprestanda – t.ex. fjäderkonstanter, luftvolymer, slaglängder och friktion
- Regulatordesign - implementationen av regulatorer sker i C-kod som genereras från Simulink, och provkörs i rigg eller lastbil med verklig hårdvara

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjörsstudent eller motsvarande med erfarenhet av reglerteknik, modellering, Matlab, C-programmering. Erfarenhet av pneumatiska system och motorer är meriterande.

Antal studerande
Exjobbet kan formas för en eller två studenter. Vi ser gärna att två studenter jobbar tillsammans.

Starttid
VT 2010 enligt ö.k.

Kontakt
Peter Juhlin Dannfelt, [email protected], 08-553 81322.

Ansökan
Ansökan märkt PU83 sänds till [email protected] Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.

Sista ansökningsdag
2010-01-22

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.