Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-21

Miljöutredning/förstudie med fokus på hållbar utveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Delar av verksamheten är certifierad enligt ISO14001 men företaget har för avsikt att utöka miljöarbetet till hela organisationen inklusive säljbolag runt om i världen samt att inrikta miljöarbetet med fokus på hållbar utveckling.

Uppgiften består av att genomföra en förstudie på hela organisationen som åskådliggör verksamhetens miljöpåverkan samt åtgärdsbehoven i företagets strävan mot en ekologiskt hållbar verksamhet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.