Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-21

Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
========
Skatteverket arbetar med riskhantering, vilket bl.a. innebär att man identifierar och analyserar risker för att skatter inte redovisas och betalas som de ska. Detta arbete leds från analysenheten vid Skatteverkets huvudkontor och sker genom t.ex. riskanalys, omvärldsanalys och utvärdering av ny lagstiftning och andra faktorer som påverkar redovisning och betalning av skatterna.

Som ett led i riskhanteringen väljs skattebetalare ut för olika slags åtgärder, t.ex. information eller kontroll. Det är t.ex. risken att ett företag lämnat felaktiga uppgifter i sina deklarationer eller risken att ett företag kommer att utveckla betalningsproblem som ligger till grund för dessa urval. För att bedöma dessa risker används förutsägande/prediktiva modeller baserat på analys av historisk data.

Skatteverket har samarbete med universitet/högskolor och har vid några tillfällen, med goda resultat, haft examensarbetare. Inom arbetet med prediktiv modellering har ett antal intressanta områden och frågeställningar uppkommit där Skatteverket under 2010 vill utveckla samarbetet ytterligare genom möjliga examensarbeten.

Frågeställning
=============
I analys av nätverk ser man utöver aktörer själva också till de relationer och kopplingar som dessa har till andra aktörer i nätverket.

Examensarbetets övergripande frågeställningar är följande: Hur används nätverksinformation optimalt i prediktiva modeller och hur kan den nätverksinformation som Skatteverket har tillgång till användas för riskmodellering på bästa sätt?

Exempel på mer preciserade frågeställningar: Information om det lokala nätverket måste aggregeras. Hur hantera att det lokala nätverket runt en given nod varierar i omfattning? Hur påverkar detta olika aggregeringsfunktioner? Hur kan information om nätverkets egenskaper runt en given nod bäst karaktäriseras?

Genomförande
============
Arbetet görs huvudsakligen på analysenheten vid Skatteverkets huvudkontor i Solna, men delar av arbetet kan också ske på distans. Du kommer att handledas av analytiker/statistiker på enheten.

Sekretesskydd
============
Du kommer delvis att arbeta med sekretesskyddad information och ditt arbete kommer därför att omfattas av sekretessbestämmelser. Vissa empiriska resultat behöver också stanna hos uppdragsgivaren, varför delar av examensarbetet kommer att sekretessprövas.

Kontakt
======
Har du frågor och funderingar eller vill ansöka om examensarbete, vänligen kontakta Joacim Danielsson, analytiker och biträdande projektledare för Skatteverkets urvalsprojekt, [email protected], 010-574 96 64.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.