Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-21

Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet ”AutoDisA” bedrivs tillsammans med Chalmers och syftar till att automatisera återvinning av komponenter ur LCD-skärmar. Projektet började under hösten 2009 och fokuserar på att säkert kunna ta omhand den s k ”backlight” som det finns en eller flera av i varje skärm. Denna backlight innehåller det miljö- och hälsofarliga ämnet kvicksilver. Eftersom det handlar om återtaget material är variantfloran av LCD-skärmar förhållandevis stor och svår att förutse, och det har därför tidigare varit svårt att tekniskt och ekonomiskt kunna automatisera återvinning av denna typ av komponenter. Idag utförs demontering mestadels manuellt och stora delar av LCD-skärmarna transporteras till SAKAB i Kumla för destruktion.

Tanken i det föreslagna examensarbetet är att med utgångspunkt från indata generera konceptscenarier på hur ett automatiserat system för återvinning av LCD-skärmar kan se ut. Dessa konceptscenarier behöver analyseras ut både ett teknisk och ekonomiskt perspektiv för att säkerställa att de är intressanta av vidareutveckla till prototypstadiet. Indata ges av projektets tidigare faser. Examensarbetet kan även komma att innehålla praktiska prov knutna till koncepten, t ex prov av kapning eller annan demontering, för att säkra att konceptens olika processteg och teknik fungerar i praktiken.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.