Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-22

Materialhantering på byggarbetsplatsen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lös logistikgåtan för industriellt byggande!

Detta examensarbete utförs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och det industriella byggföretaget Moelven ByggModul AB. Examensarbetets huvudsakliga frågeställning avser hur effektivisering av byggmaterialhanteringen kan uppnås.
Bakgrund Industriellt byggande har identifierats som en möjlig väg att öka såväl kvalitet som effektivitet i byggbranschen varför intresset för att bygga industriellt ökat markant de senaste åren. Idag byggs ca 15 % av alla flerbostadshus industriellt, ett produktionssätt som innebär att stora delar av byggnaden prefabriceras på fabrik och monteras på byggplats. Tidigare insatser för att stärka det industriella byggandet har uteslutande fokuserats på att effektivisera arbetet inne i fabriken, medan detta examensarbete avses fokusera på hur arbetet på montageplatsen kan effektiviseras.
Tidigare studier har visat att så mycket som 50 % av tiden på bygget kan gå åt till att leta verktyg, material och människor vilket innebär en stor förbättringspotential. Med en förbättrad logistik, gällande såväl planering som möjlighet att kontrollera processen, kan företag ta ett viktigt steg mot en ökad produktionseffektivitet.
Relevans
Detta examensarbete har stor potential för hela byggbranschen och innebär en stor utmaning för dig som student. Du/ni kommer att agera projektledare med syftet att inledningsvis beskriva och problematisera nuvarande system för materialhantering, för att sedan utveckla samt utvärdera ett antal förslag på hur företaget bättre ska organisera sina materialflöden till byggarbetsplatsen.
Du/ni får möjlighet att samarbeta med Moelven ByggModul AB, ett företag med lång erfarenhet av industriellt byggande, och med träbyggnadsgruppen vid Luleå tekniska universitet som anses vara den starkaste forskargruppen inom industriellt byggande i Sverige. Handledning kommer att tillhandahållas vid LTU, med möjlighet att besöka montageplatser och Moelven ByggModuls produktionsenhet i småländska Sandsjöfors.
Vi söker problemlösare för uppgiften, du som söker har en bakgrund inom civilingenjörväg och vatten, arkitektur eller industriell ekonomi med logistik eller kvalitet som inriktning.
Examensarbetet kan utföras enskilt eller av två personer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.