Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-04

Utvärdera hur Silverlight kan komma att påverka framtidens GUI

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sigmas önskade resultat
Ta fram instruktioner och exempel över hur vi kan förhöja kvalitet och funktionalitet med hjälp av Silverlight.

Akademisk målsättning
En akademisk vinkel på arbetet skulle kunna vara att utvärdera hur stor påverkan Silverlight kommer att ha på framtidens GUI. Vilka nya möjligheter skapas och hur kommer dessa påverka interaktionen med användaren.

Praktiskt arbete
Utveckla en webbapplikation för att hantera miljöpåverkan (specifikation finns) genom att använda Silverlight som grafiskt gränssnitt. Målsättningen är att dra nytta av alla möjligheter i Silverlight och tänka SMARTARE.

Här kommer studenten att få möjlighet att fördjupa sina kunskaper i användbarhet och kodning i Silverlight.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.