Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-19

Upplevelsen av offentliga platser och miljöer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Välkommen att göra studieprojekt eller examensarbete om Mjölby

Översyn av Mjölby kommuns översiktsplan pågår, ett styrdokument som används vid bygglov, miljöprövningar och annan övergripande planering. Befintliga underlag är i flertalet fall fysiska och tekniska, men också demografiska. Det vore intressant att komplettera med en social eller mental bild av Mjölby. Vi efterlyser därför subjektiva värderingar av hur olika platser uppfattas av nyckelpersoner inom skola, fastighetsförvaltning, tidningsreportrar, mäklare mfl. Kort sagt att kartera väl fungerande sociotoper och vad som kännetecknar dessa, samt platser som kan förbättras. Parallellt sker andra studier som söker fånga tillståndet i Mjölby, Skänninge, Mantorp och kringliggande landsbygd.

Liknande studier finns, bland annat i dokumenterade i SAMS och i Ortsanalyser från Boverket. Arbetet kan utgå från kvalitativa, semistrukturerade intervjuer eller annan riktad undersökning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.