Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-03-23

Riskbaserad säkerhetsanalys av Gävle Energis AMR-system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sommaren 2009 träder ny lagstiftning i kraft som innebär att nätbolag (som Gävle Energi) är ansvariga för att avläsa nätkunders förbruknings månadsvis, istället för årsvis som tidigare. För att detta ska vara möjligt att göra till en rimlig kostnad har (eller kommer) svenska distributionsbolag införa så kallade Automated Meter Reading (AMR) Systems för att kunna göra fjärravläsningar av kundernas elmätare. Gävle Energi AB är ansvarig för ett distributionsnät som levererar el till ca 45 000 kunder, och har nyligen implementerat ett sådant avläsningssystem.
Ett AMR system består i huvudsak av tre komponenter: elektroniska mätare installerade hos elkonsumenter; en central server där mätaravläsningar till slut hamnar; och den kommunikationslösning som används för att överföra avläsningar mellan dessa tre komponenter. Eftersom AMR systemet hanterar data av ekonomisk karaktär finns det ett potentiellt hot mot IT-säkerheten i systemet. Med anledning av detta syftar detta examensarbete till att:
[1] Undersöka vilka dessa hot det finns mot AMR system.
[2] Baserat på de identifierade hoten utveckla ett modellbaserat analysramverk för att utvärdera säkerheten på AMR system.
[3] Tillämpa analysramverket på Gävle Energis AMR system.
[4] Beskriva de risker som identifieras i punkt [3] och ge rekommendationer på förändringar som skulle förbättra säkerheten.
På avdelningen industriella informationssystem (KTH) utvecklas ett modelleringsspråk för att göra kvantitativa säkerhetsanalyser baserat på systemmodeller. Detta examensarbete kommer att tillämpa detta modelleringsspråk för att genomföra analysen.
Examensarbetet omfattar 20 veckor (30 högskolepoäng) och lämpliga sökande är studenter från Elektroteknik, IT, Datateknik, Teknisk Fysik och Industriell Ekonomi. Kunskaper i IT-säkerhet, elektronisk kommunikation (främst GPRS) och svenska är en merit. Ansökan görs genom att skicka CV och betygsutdrag till Teodor Sommestad.

Handledare på KTH: Teodor Sommestad

Handledare på Gävle Energi: Herlita Bobadilla-Robles

Startdatum: Våren 2009.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.