Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-10-21

Kompetensutveckling och jämställdhet på Service- och teknikförvaltningen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På Service- och teknikförvaltningen i Gällivare kommun genomförs under våren 2009 en förprojektering inom området kompetensförsörjning/kompetensutveckling. Syftet är att kartlägga vilken kompetens som finns i nuläget och vilken kompetens som behövs för att leva upp till de krav som framtidens uppdrag bär med sig. Projektet ska involvera både chefer och medarbetare.

I förprojekteringen ingår en jämställdhetsintegrering och området för ett examensarbete/uppsats är att ytterligare tydliggöra jämställdhetsperspektivet i projektet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.