Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-07

Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra en enkätundersökning till nyinflyttade i Uddevalla om anledningen till att de valde just Uddevalla. Vi söker därför kontakt med studenter som är intresserade att att genomföra uppdraget inom ramen av sitt examensarbete.

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som gör att Uddevalla kommun är attraktiv som inflyttningskommun. Insamling av primärdata görs genom en enkätundersökning till samtliga inflyttade hushåll under det senaste året. Kompletterande metoder som djupintervjuer eller gruppintervjuer är möjliga.

I kommunens vision 2020 är en antagen strategi ”att skapa attraktiva boenden och stimulera inflyttning”. Denna strategi är övergripande för samtliga nämnder att arbeta med. Enkätundersökningen är ett led i detta arbete genom att förhöra sig med målgruppen vilka deras huvudsakliga incitament för inflyttning är och på så sätt ytterligare utveckla Uddevallas attraktionskraft.

Uppdraget innefattar planering, administration, genomförande av enkät och analys av resultatet. Uppdragstagaren/- na tar fram ett förslag till frågebatteri, vilket fastställs av uppdragsgivaren. Uppdragstagaren/- na föreslår ev. kompletterande metoder.

Kommunen tillhandahåller material för genomförande samt enkätdatabas för bearbetning av resultat. Kommunens utsedda handledare ansvarar för att ev. andra (t ex IT-ansvariga) kontaktpersoner inom kommunen bistår arbetet. Kostnader tillhörande uppdraget står kommunen för.

Kontakta oss om du vill veta mer!

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.