Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-07

Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte:
Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar


Projekt:
Mentor till Mentor ingår i Röda Korsets program Minskad ohälsa och social utsatthet. Vårt syfte med denna verksamhet är att minska utanförskap och utsatthet och finna vägar till integration genom att stärka självförtroendet, kontaktnätet med samhället samt genom detta öka de deltagandes konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Dessutom syftar vi till att frivilliga når en bredare förståelse för en annan kultur och att de upplever ett utbyte med sin kontaktperson.

Verksamheten startade som ett projekt 2007 och är nu en del av lokalavdelningen i Kalmar. En utvärdering av projektet är genomförd men behöver fördjupas.

Uppsatsen ska svara på frågan ”gör vi någon skillnad?” och kommer att användas så väl lokalt som på nationell nivå för att beskriva Röda Korsets verksamheter. Uppsatsen kan också komma att användas i organisationens påverkansarbete.

Att gör en utvärdering av projektet Mentor till Mentor i Kalmar som ingår i Röda Karsets program för minskad ohälsa och social utsatthet. Organisationen vill minska utanförskap och finna vägar för integration genom att stärka kontaktnätet med samhället och därmed öka de deltagandes konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Organisation:
Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Målet är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.

I Sverige
Röda Korset utgör ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.