Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-18

Attitydundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stora Enso Skoghall AB har verksamhet vid tre enheter i Värmland. Skoghalls Bruk är en av världens ledande tillverkare av kartong till konsumentförpackningar. Enheten i Forshaga polyetenbelägger kartong och vid Karlstad Research Centre bedrivs avancerad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Våra kunder använder kartongen framförallt till livsmedelsförpackningar. Exportandelen utgör cirka 90 procent av produktionen. Vi har sammanlagt drygt 1100 anställda.


Attitydundersökning om Stora Enso Skoghall AB

Beskrivning
Stora Enso Skoghall AB är en av de största arbetsgivarna i Värmland. Med hjälp av en attitydundersökning vill vi ta reda på hur allmänheten i närkommunerna: Karlstad, Hammarö och Forshaga uppfattar företaget. Resultatet kommer att användas som underlag för att förbättra den externa kommunikationen av företaget.

Mål
Att kartlägga hur allmänheten i närkommunerna: Karlstad, Hammarö och Forshaga uppfattar Stora Enso Skoghall AB.

Ingående moment
- Framtagandet av frågor till undersökningen (inkl. benchmarking)
- Genomförande av undersökningen
- Sammanställning och analys av resultat
- Rapportskrivning
Krav
Lämpligt som 10 poängs eller 20 poängs examensarbete för högskole- eller universitetsstuderande inom information eller marknadsföring.

Startdatum: Hösten 2006

Kontaktpersoner
Sara Kvarfordh, informatör, 01046-541 03, [email protected]
Kjell Kumlin, miljö- och informationschef, 01046-543 03, [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.