Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-17

Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
där försökspersonen ombeds att titta på några i förväg bestämda punkter med en känd separation i horisontal- och vertikalled. På detta sätt kan vi översätta det enskilda systemets standardenhet på ögonförflyttning i frontalplanet till ögats vinkelrotation i grader. Med den rutin vi idag använder tar vi inte hänsyn till felkällorna avvikande linjäritet samt crosstalk. För att vi noggrant ska kunna analysera våra registreringar behöver vi nu förbättra våra kalibreringar med ny programvara och nya rutiner.

Vår förfrågan gäller om det finns någon som skulle vara intresserad av att 1)utveckla och 2)testköra ett dylikt program för kalibrering av ögonmotorikregistreringar?

Programmet bör ha följande egenskaper:
1. Klara av att importera registreringar från alla våra utrustningar (Search coil, 3D-VOG, Tobii och XY1000).
2. Efter att ha manuellt specificerat det visuella stimulits spatiella egenskaper ha en automatisk detektering av fixationerna i ögonregistreringen, och...
i. finna respektive fixationsregistrerings ”center of gravity”
ii. automatiskt och korrekt korrelera respektive ögonfixation till motsvarande visuella fixationsstimuli.
iii. automatiskt räkna ut eventuell cross-talk och därefter korrigera data till en signal utan cross-talk.
iv. automatiskt kalibrera amplituden och korrigera för avvikande linjäritet.
v. spara den slutliga filen till ett txt-format.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.