Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-07

Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund/Problem:
Precis som det för en produkt är viktigt med ett starkt varumärke är det viktigt för framförallt kunskapsorganisationer att ha ett starkt arbetsgivarmärke, d v s att vara en attraktiv arbetsgivare som associeras med trovärdighet, kvalitet och positivt arbetsklimat.

Arbetsmiljöverket har idag många sökande till utannonserade tjänster och låg personalomsättning. Men hur kommer det att se ut i framtiden?

Arbetsmiljöverket står liksom många andra statliga myndigheter inför ett generationsskifte där många medarbetare går i pension kommande år och många nya kommer in. Hur starkt är Arbetsmiljöverkets varumärke och på vilka grunder vilar det?
Hur uppfattas Arbetsmiljöverket av olika grupper utanför verket?
Hur uppfattas Arbetsmiljöverket som arbetsgivare internt?
Hur vill Arbetsmiljöverket uppfattas?

Genomförande/omfattning:
Arbetet innebär att undersöka vilken bild vissa grupper har av Arbetsmiljöverket. Utöver den handledning som din institution ansvarar för kan vi bidra med viss expertkunskap inom utvärderingsområdet och i övrigt vid behov bistå med praktiska råd.

Din kompetens/erfarenhet:
Du har en bakgrund av studier från Linjen för personal och arbetslivsfrågor eller motsvarande. Du har kännedom om olika typer av enkät-/intervjumetoder och har en god analytisk förmåga. Viss grundläggande teoretisk orientering inom utvärderingsområdet är en merit. Du bör även vara duktig på såväl skriftlig som muntlig framställning. Intresse för arbetsmiljöfrågor och/eller vissa kunskaper inom området är en fördel men inget krav.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.