Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-11

Optimerat sekundärvärmeutnyttjande

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stora Enso Skoghall AB har verksamhet vid tre enheter i Värmland. Skoghalls Bruk är en av världens ledande tillverkare av kartong till konsumentförpackningar. Enheten i Forshaga polyetenbelägger kartong och vid Karlstad Research Centre bedrivs avancerad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Våra kunder använder kartongen framförallt till livsmedelsförpackningar. Exportandelen utgör cirka 90 procent av produktionen. Vi har sammanlagt drygt 1100 anställda.

Ämnesområde: Energiteknik. (Grundkunskap i styr och reglerteknik).

Bakgrund/beskrivning:
Vid massaproduktion finns behov av att kyla processen, vilket skapar ett värmeöverskott. Överskottsvärmen används dels till processen, där värmebehov finns samt till värmeväxling mot intern fjärrvärme och fjärrvärme till Hammarö kommun.

Examensarbetet skall undersöka de interna producenter och förbrukarna av sekundärvärme på Skoghalls bruk för att se om det finns möjligheter till optimering och vilka driftkostnader som är förenat med produktion och förbrukning av sekundärvärmen.
Detta examensarbete skall också undersöka tidsvariationer i sekundärvärmesystemet och se över möjligheten att jämna ut dessa.

Examensarbetet skall också se över så att det levererade värmeöverskottet till Heab tillvaratas på bästa sätt och undersöka möjligheten att tillvarata ”spillvärme”!
Möjlighet att ackumulera sekundärvärme i fjärrvärme systemet då tillgång av
sekundärvärme finns, men avsättning saknas till fjv.abonnenter skall också utredas.

Mål:

Optimera sekundärvärmesystemet för att möjliggöra ett ökat överskott och optimera tillvaratagandet.

Ingående moment:
1. Kartering av system (Skoghall och Heab)
2. Flödes och energibalanser
3. Se över dynamiska förlopp i sekundärvärmesystemet.
4. Ekonomiska beräkningar
5. Rapportering
6. Redovisning

Övrigt:
Arbetets omfattning är 20 p.
Lämplig bakgrund är högskole-/universitetsutbildning med grundkunskap i Energiteknik


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.