Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

Detektion av koldioxid med fälteffekttransistor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete syftar till att utveckla gassensorer som selektivt kan detektera gaser som koldioxid och kvävedioxid. Vi vill göra detta genom att modifiera de fälteffektsensorer som vi på S-SENCE (the Swedish Sensor Centre, www.ifm.liu.se/applphys/S-SENCE) vid Linköpings universitet forskar kring och som Linköpingsföretaget AppliedSensor (www.appliedsensor.com) utvecklar till kommersiella produkter. Traditionellt är dessa sensorer känsliga för väteinnehållande gaser (H2, NH3, kolväten, alkoholer, etc.). En stor utmaning är att göra sensorn känslig även för andra gaser än sådana som innehåller väte. En grupp japanska forskare har nyligen visat ett sätt att tillverka speciella känselskikt som ger selektivitet mot just sådana, icke väteinnehållande, gaser. Denna teknik vill vi titta närmare på och vidareutveckla. Arbetet kommer främst gå ut på att belägga transistorer med olika känselskikt och att undersöka sensorernas gaskänslighet med elektriska mätningar samt att utveckla den grundläggande förståelsen kring responsmekaniskmen för dessa nya känsellager.

Examensarbetet är ett samarbete mellan S-SENCE och AppliedSensor.

Vi söker en person med intresse för kemi, elektronik och mätteknik. Lämpliga utbildningar kan vara Teknisk fysik, Elektroteknik, Kemiteknik, Kemi, Materialdesign.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.