Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-31

Mikro-masspektrometer för mätning av narkosgas - Examensarbete hos Artema och Acreo

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Artema tillverkar medicinsk mätutrustning för analys av andningsgaserna vid narkos. Acreo forskar och utvecklar MEMS komponenter för bland annat medicinska applikationer.

Xenon är en idealisk medicinsk narkosgas som dock inte används idag då den traditionellt varit mycket dyr att framställa. Xenon håller dock på att bli godkänd som medicinsk gas inom EU. Gasen går endast att mäta med masspektrometri. Med mikrosystemteknik eller MEMS finns det goda möjligheter att konstruera en miniatyriserad masspektrometer som är tillräckligt billig och liten för att fungera för monitorering av nedsövda patienter.

Examensarbetet skall undersöka vilka möjligheter det finns att tillverka en mikro-mass-spektrometer för mätning av Xenon vid medicinskt bruk. Arbetet består av följande delar:

• Undersök vad som finns gjort med MEMS teknik inom forskning och kommersiellt. Tekniska prestanda. Konstruktionernas komplexitet. Patentsituationen. Viktigaste aktörer.

• Konstruera en mikro-masspektrometer med MEMS-teknik optimerad för mätning av Xenonhalten i andningsgaser. Specificera en tillverkningsprocess för chiptillverkning och övriga tillverkningssteg för sammansättning, kapsling och provning.

• Beräkna tillverkningskostnad av hela mätsystemet. Uppskatta utvecklingskostnad och tid.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.