Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-30

Utredning av projekt i U-länderna (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Börje Svensson, ägare av Bikonsult HB i Sala, har förutom sin verksamhet som biodlare även arbetat som konsult i olika U-länder med biståndsprojekt som berör biodling. Han har själv märkt att i vissa av de projekt han varit involverad i syns inga bestående resultat efter några få år.

Uppdrag
Uppdraget består av att utvärdera projekt som sker i U-länderna. Vad händer med projekten då de är slut? Ibland rinner projektförslaget ut i sanden, projektet får en annan inriktning eller deltagarna faller tillbaks i gamla fotspår efter projektperiodens slut. Börje har ett exempel: i ett projekt undervisades kvinnor om biodling under en treveckorsperiod, sedan lämnades projektet vidare till en annan person och fortlöpte under ett år, när det var slut fallerade projektet. En orsak till detta kan vara det auktoritära samhället som ofta finns i U-länderna. Korruption, språkförbistring och konkurrens mellan olika biståndsinsatser kan vara andra orsaker. Det skulle vara intressant att veta vilka projekt som lyckas och varför de gör det, samt hur man kan undvika att andra projekt misslyckas? Detta gäller avgränsade projekt som betalas med insamlade medel och biståndspengar, det handlar ofta om små organisationer. Kontakta Börje för idéer hur projektet skulle kunna genomföras.

Geografiskt område:
Sverige / Centralamerika, Indien, Bangladesh, Gambia, Senegal, Guinea-Bissau, Kenya, Tanzania, Egypten, Saudiarabien etc.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.