Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
LIBRIS-avdelningen vid Kungl. biblioteket ansvarar för utveckling och drift av nationella system inom biblioteksområdet. Under hösten 2006 kommer LIBRIS att starta ett stort utvecklingsarbete med en av de nationella söktjänsterna – LIBRIS webbsök. I anknytning till detta projekt ser vi gärna en examensarbetare inom MDI.

LIBRIS webbsök (http://websok.libris.kb.se/websearch/form) är en söktjänst som innehåller information om vilket material de svenska forsknings- och specialbiblioteken har. För närvarande finns mer än fem miljoner poster i databasen. Posterna utgörs av metadata (författare, titel etc.) över tryckta böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, musikalier, elektroniska resurser med mera. Ambitionen är också att utöka databasen med material som fulltext, ljud- och bildfiler.

Nedan följer några förslag på examensarbeten omfattande 20 poäng som vi skulle vilja få utförda under hösten 2006, dock finns antagligen endast resurser att genomföra ett av dem.

1. Bred användarundersökning
Detta examensarbete går ut på att genomföra en bred användarundersökning av hela eller delar av LIBRIS webbsök. Det handlar främst om att undersöka vilka delar av gränssnittet som fungerar bra respektive mindre bra samt vilka funktioner som är intressanta för användarna, detta gäller såväl befintliga som nya funktioner och tjänster. Frågeställningar i detta examensarbete kan vara: Hur fungerar gränssnitt och funktioner mot användaren? Hur kan gränssnittet göras mer intuitivt och transparent? På vilket sätt och på vilka områden behöver användarinteraktionen förbättras? Undersökningen får gärna utföras med hjälp av gränssnitts- eller funktionsprototyper som provas mot användarna. Examensarbetaren kan i samarbete med LIBRIS själv välja en del av användarinteraktionsområdet hon tycker är intressant.

2. Underlätta avancerad sökning
LIBRIS webbsök innehåller idag bland annat ett sökformulär Boolesk sökning. Det ger möjlighet för en expertanvändare att själv bygga upp sin sökfråga mot valfritt index, med valfria operatorer och med explicit söklogik. Detta examensarbete undersöker om det går att omvandla det Booleska sökformuläret till ett formulär för den vanlige användaren. Det handlar alltså om att undersöka hur avancerade sökningar kan göras tillgängliga genom ett lättförståeligt och intuitivt gränssnitt. Vi ser helst att det inom ramen för arbetet tas fram ett färdigt designförslag.

I arbetet kan ingå faktorer som:
– analys av sökbeteende
– gränssnitt, layout, funktion och navigering som gör sökfunktionen förståelig och intuitiv
– går det att göra flexibla användarbestämda sökningar i ett mer rättframt gränssnitt?
– går det att behålla den mångfald och flexibilitet som finns idag?

3. Tillgänglighetsaspekter – 24-timmarswebben
Idag ställs det allt större krav på tillgänglighet vid utveckling av webbtjänster. Inte minst för myndigheters webbsidor eller andra offentliga sidor och det finns en rad rekommendationer och riktlinjer, varav några beskrivs i rapporten 24-timmarswebben. Detta examensarbete går ut på att undersöka hur dessa rekommendationer bättre skulle kunna tillämpas på LIBRIS webbsidor. Hur ska man prioritera mellan olika och ibland motstridiga krav? Vilka standarder är vettiga att följa? Arbetet börjar med att undersöka tillgängligheten på befintligt system: Vad fungerar bra respektive mindre bra, vilka problemområden finns och vad är viktigast att åtgärda? I arbetet ingår även att formulera en implementeringsplan för att göra sidorna så tillgängliga som möjligt.

Rekommenderade förkunskaper:
• Goda kunskaper inom MDI och mer specifikt erfarenhet av användarundersökningar och gränssnittsdesign
• Goda kunskaper inom webbutveckling och gränssnittsprogrammering

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.