Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Förutsättningar för biobaserade bränslen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alltank bedriver försäljning av diesel och eldningsolja. Försäljningen sker främst via egna automatstationer i Västernorrlands- och Jämtlandslän. Bolaget ingår i Sundfraktkoncernen och omsatte under 2005 drygt 110 miljoner kronor samt försålde över 14 000 kubikmeter diesel och eldningsolja.

Alltank är mycket engagerade i det delägda företaget TRB Sverige AB. TRB Sverige AB ägs till lika stor del utav liknande företag som Sundfrakt/Alltank, dvs. lastbilscentraler, över hela landet. TRB Sverige AB:s delägare representerar tillsammans c:a 20% av svensk åkerinäring.

Alltank har 24 egna automatstationer och genom samarbetet inom TRB Sverige AB ges bolagets kunder möjlighet att tanka vid över 80 automatstationer i hela Sverige. Inom ramen för arbetet inom TRB Sverige AB har man ett eget kontokortssystem som ger stor flexibilitet. Automatstationerna kommunicerar genom GPRS-kommunikation vilket även det ger en stor flexibilitet.

Projektbeskrivning

Den svenska oljemarknaden domineras utav spekulationer om och kring nästa generations bränslen, biobränslen. Vilka tekniker finns och vilka är mest effektiva? Vilka tillverkningsmöjligheter finns och vilken potential har dessa? Egenskaper på biobaserad diesel jämfört med MK1 (vanlig diesel). När i tiden kan biobaserad diesel vara kommersiellt gångbar?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.