Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-22

Tillämpning av NLP (Natural Language Processing) i Web 2.0 Internet tjänst.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
TN20 är ett Amerikansk/svenskt Web 2.0 bolag som bygger en ny typ av tjänst för kollaborativgrupp kommunikation. TN20 är ett litet start-up bolag med totalt 7 anställda.

Examensarbetets område
Examensarbetet behandlar tillämpning av naturligt språk tekniker för att förbättra användarupplevelsen för TN20s tjänst. Examensarbetet omfattar studie, implementering och utvärdering av ett antal utvalda användargränssnitts funktioner. I arbetet ingår att tillämpa NLP algoritmer och tekniker för att förbättra användargränssnittet. Dessutom ingår det i arbetet att påverkar utformningen av användargrässnitts så att tillämpningen av NLP teknologi producerar bättre resultat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.