Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-20

Avskiljning av uran från dricksvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uran i höga koncentrationer kan vara toxiskt (för människan ger uran effekter på njurarna). Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar dricksvattenproducenter och ägare av privata brunnar att vidta åtgärder om uranhalten är högre 15 mikrogram per liter. Detta värde överskrids på många håll i bergborrade brunnar där berggrunden har höga uranhalter. Bland annat har dricksvattnet i det lilla samhället Ärla utanför Eskilstuna ungefär 18 mikrogram per liter uran.

En intressant teknik att utveckla för uranavskiljning i brunnar är sorption till reaktiva filtermaterial. Reaktiva filter eller sorptionsfilter (liktydiga benämningar) är filter med material som har specifika fysikaliska-kemiska egenskaper lämpade för avskiljning av oönskade ämnen i vatten. Ingenjörsmässigt är det en form av lågteknologi där syftet är att använda ett minimum av energi och kemikalier. I det här projektet kommer du att testa ett filtermaterial som vi tror är särskilt intressant för uranavskiljning.

Målsättningen med examensarbetet är att:

· Med hjälp av skak- och kolonnförsök avgöra potentialen för ett reaktivt filtermaterial att avskilja uran, och om möjligt göra en modell för avskiljningen
· Undersöka om det finns risk för att organiskt material (humusämnen) kan försämra filtrets uranavskiljande egenskaper
· Föreslå ett sätt att installera sorptionsfiltret i fält

Du kommer att handledas av en grupp bestående av Jon Petter Gustafsson från KTH/SLU (huvudhandledare), Dan Berggren Kleja från SLU (examinator), och Per-Olof Johansson, ARTESIA Grundvattenkonsult AB. Även Eskilstuna Energi och Miljö samt North Cape Minerals kommer att medverka. Arbetet kommer huvudsakligen att utföras vid Institutionen för markvetenskap, SLU, Uppsala.

Examensarbetet bör påbörjas någon under perioden augusti-oktober 2006.

En lämplig bakgrund är att du studerat vid Miljö- och Vattenteknikprogrammet, UU. Men även andra, likvärdiga utbildningar kan vara lämpliga.

För mer information kontakta Docent Jon Petter Gustafsson (e-post: [email protected], telefon: 08-790 8316)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.