Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-04

Examensarbeten inom säkerhetssystem och SIL-verifiering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inspecta är Nordens ledande inspektionsföretag med verksamhet i Sverige, Finland och Baltikum. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, produkt- och personcertifiering, konsulting och rådgivning samt utbildning. Vi hjälper våra kunder att minska risken för person- och miljöskador samt nå högre tillgänglighet och kvalitet.

Vi söker nu studenter till följande examensarbeten:

• Framtagning av modell för systemgranskning med moderna verktyg
Examensarbetet ska utveckla en modell för hur Inspecta ska arbeta med riskbaserad systemgranskning med hjälp av en programvara. Denna ska sedan kopplas samman med SIL-verifiering. Arbetet startar med en inläsningsperiod där kunskap kring standarder (bl.a. SS-EN 61508), SIL-begreppet etc. inhämtas. Därefter utvecklas arbetsmodellen som ska tillämpas med hjälp av programvaran. I examensarbetet ingår även att ta fram ett utbildningspaket med interna och externa utbildningar i ämnet säkerhetssystem. Utbildningarna ska innehålla riskbaserad systemgranskning, SIL-verifiering, standarder och regelverk etc. och vara praktiskt inriktade och anpassningsbara.

Till detta examensarbete söker vi 2 personer med intresse för teknik och utbildning. Kunskaper/erfarenheter inom processteknik värderas högt. Lämplig utbildningsbakgrund är elektroteknik, automation/mekatronik, maskinteknik eller liknande.

• Framtagning av arbetsmodell för riskhantering av säkerhetssystem
Inspecta vill ta fram en modell för hur arbetet med riskhantering av säkerhetssystem i samband med SIL-verifiering ska gå till. Din uppgift blir att utarbeta denna modell samt utreda hur den på bästa sätt kan tillämpas i en specifik programvara. Arbetet startar med en inläsningsperiod där kunskap kring standarder (bl.a. SS-EN 61508), SIL-begreppet etc. inhämtas.

Till detta examensarbete söker vi 1 person med kunskaper i riskhantering och matematik. Även kunskaper/erfarenheter inom processteknik värderas högt. Lämplig utbildningsbakgrund är riskhantering, elektroteknik, automation/mekatronik, maskinteknik eller liknande.


Båda examensarbetena startar i september 2006 med placering i Göteborg. Omfattningen är 20 poäng eller enligt överenskommelse. Ersättning utgår.

Ansökan skickas till AnnCharlott Öberg. Ange tydligt vilket av examensarbetena ansökan gäller.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.