Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-11

Utvärdering/optimering av affinitetsligander

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Octapharma AB är ett läkemedelsföretag som är specialiserat inom plasmafraktionering. Vi har forsknings- och produktionsanläggningar i flera länder med huvudkontor i Schweiz. I Stockholm finns en anläggning för preklinisk/klinisk tillverkning av rekombinanta proteinläkemedel.

Rekombinanta proteiner uttrycks industriellt i ett antal olika värdceller som E. coli, jäst, mammalie m.m. Målproteinet måste därefter separeras från bl.a. värdcellsproteiner, nukleinsyror och mediumkomponenter. Ett unikt reningsprotokoll utarbetas som innehåller ett antal olika reningssteg baserade på olika tekniker som utnyttjar olika karakteristika hos målproteinet som laddning, hydrofobicitet, storlek och biospecifika interaktioner m.m.

Affinitetskromatografi är en teknik som bygger på biospecifika interaktioner och innebär en reversibel adsorption av ett protein till en specifik ligand som är immobiliserad på en matris. Denna teknik erbjuder flera fördelar som hög selektivitet och kapacitet, koncentrering av målproteinet, minimering av totala antalet reningssteg och kan användas tidigt i reningsschemat.
Vi har utvecklat flera små syntetiska ligander att användas i en process för att rena fram ett specifikt målprotein antingen genom interaktion med målproteinet eller med värdcellsproteiner.

Vi söker en exjobbare (20 poäng) till reningsgruppen för att utvärdera och optimera dessa affinitetsligander. Vi ser helst att du kan börja redan 1 september. Du bör ha en bakgrund inom biokemi/bioteknik. Gärna civilingenjör med bioteknikinriktning eller likvärdigt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.