Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-03

Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mitt namn är Erik Ljungberg och jag driver företaget Kaustik.
Jag driver sedan ett och ett halvt år tillbaka ett projekt kallat Aiai. Då jag själv har en muskelsjukdom som gör att jag är beroende av personlig assistans dygnet runt och samtidigt har en bakgrund som webdesigner, föll det sig ganska naturligt för mig att försöka skapa ett system som kan hjälpa till med all administration som personlig assistans innebär. Aiai hjälper bland annat till med schemaläggning, tidrapportering och löneuträkning. Idag sköts ofta administrationen av en tredje part för en stor summa pengar; pengar som istället skulle kunna användas till att göra den personliga assistansen bättre. Kort sagt skulle man kunna säga att projektet syftar till att ge funktionshindrade ett större inflytande över sina liv.

Systemet fungerar och är i dagsläget inne i en testfas. Första versionen kommer att innebära en stor hjälp för många funktionshindrade och redan idag har vi upptäckt det stora behov som finns. Projektet kommer att byggas ut med bl.a. stöd för funktionshinder som vanligtvis hindrar från ett vanligt Internetanvändande (som synskador och kognitiva funktionshinder) samt stöd för mobiltelefoner.

Projektet drivs än så länge på ideell basis, men förväntas så fort det börjar användas bli självförsörjande med viss vinst. Anledningen till att jag vill ta hjälp av en student för uppsatsarbete är att jag är övertygad om att ett samarbete skulle vara gynnsamt för alla parter. Ni, som studenter kan erbjuda spetskompetens och vi kan erbjuda en spännande, utmanande arbetsplats med möjlighet till framtida anställning. De olika arbetsuppgifterna skulle även kunna lämpa sig som tidsbegränsade projekt i någon fas av utbildningen. Förutom att projektet är behjärtansvärt utgår naturligtvis även viss ersättning.

Låter detta som en spännande idé? Jag berättar gärna mer detaljer om mina planer. Det faktum att Kaustik finns i Göteborg och du kanske finns på annan ort i Sverige ser jag inte som något hinder. Kontakta mig gärna (kontaktuppgifter finns nedan).
Med hopp om ett framtida samarbete,
- Erik Ljungberg, Kaustik

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.